SVZ-Haarlem
Stichting Volkszwemfeest

 

De spelregels van SVZ

Om alles goed te laten verlopen, dient u zich aan de volgende regels te houden:


  Regels in het zwembad
 • Kom op tijd! Te laat in de les betekent dat de les wordt verstoord.
 • Het omkleden dient te gebeuren in de grote kleedruimten. Volg hierbij de aanwijzingen van de medewerkers van SVZ op.
 • Wij adviseren u om geen waardevolle spullen of kleding achter te laten in de grote kleedruimten, maar deze thuis te laten.
 • SVZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, tegenover zwemmers en/of ouders/verzorgers alsmede derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook.
 • Voor het zwemmen moet gebruik worden gemaakt van de douches. Laat uw kind voor de zwemles ook nog even naar de wc gaan, dit voorkomt verstoring tijdens de zwemles
 • Na afloop kan gedoucht worden maar houd dit zo kort mogelijk om ook andere kinderen de gelegenheid te geven te douchen.
 • Geef uw kind geen shampoo in de hand mee naar de doucheruimte, de kans bestaat dat onderweg shampoo op de grond valt met gladheid van de vloer als gevolg.
 • Het is niet toegestaan om met onbeschermde straatschoenen, op plaatsen te lopen die voor blote voeten zijn bestemd.
 • De ouders/verzorgers mogen niet in de zwemzaal aanwezig zijn tijdens de zwemles. u mag wel op de tribune gaan zitten en vanaf daar de vorderingen van uw kind volgen. (de tribune is te bereiken via de entreehal.)

 • Heeft u vragen
 • Uitzondering op de voorgaande regel is als u een vraag heeft over de zwemles. Deze vraag kunt u stellen aan iemand van de technische commissie aan het begin of eind van de les met in achtneming van de regel over onbeschermde straatschoenen.
 • Indien u vragen heeft welke buiten het zwemtechnische gedeelte vallen, kunt u contact opnemen met de mensen van het tafeltje in de hal, of in tweede instantie telefonisch of via E-mail met onze ledenadministratie.

 • Betalingen
 • De verschuldigde termijnbedragen moeten vooruit en ineens worden voldaan per bank, giro of internet bankieren. In het uiterste geval is betaling mogelijk aan het tafeltje. Onze betalingsgegevens vindt u elders op deze website.
 • Betaling geschied op jaar basis of in twee termijnen. Betaling op jaar basis of de betaling van het 1ste termijn moet binnen zijn voor het eind van de kerstvakantie. Het 2de termijn moet binnen zijn voor het einde van de zomervakantie. Bij niet tijdig betalen kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd.

 • Stoppen of langdurig verzuim
 • U of uw kind stopt met deelnemen aan de lessen. Graag dit zo spoedig mogelijk melden aan de mensen van het tafeltje in de hal of telefonisch of via e-mail aan de ledenadministratie. Wij kunnen dan een ander kind dat op de wachtlijst staat oproepen
 • Bij eerder stoppen van het volgen van lessen wordt er geen restitutie verleend. (er wordt geen geld terug gegeven)
 • Bij langdurig verzuim wegens ziekte kan, bij tijdige berichtgeving aan het tafeltje of telefonisch of e-mail aan de ledenadministratie, restitutie worden verleend.
 • Bij langdurig verzuim zonder berichtgeving kan het lidmaatschap door SVZ eenzijdig worden beëindigd.